Aberystwyth Council

Cyfeillion Traeth Aberystwyth

Mae Cyfeillion Traeth Aberystwyth yn grwp o wirfoddolwyr sydd yn tacluso traethau Aberystwyth. Mae Cyfeillion Traeth Aberystwyth yn cynnal ymgyrch i annog defnyddwyr y traeth i dacluso ar ol eu hunain ac i osgoi gadael poteli gwydr peryglus, barbeciws ayyb ar y traethau. Mae Cyfeillion Traeth Aberystwyth hefyd yn ymgyrchu i warchod lles bywyd gwyllt ac yn gofyn i bobl peidio a gadael plastig a phapurau lle allai hyn grogi anifeiliaid.

https://www.facebook.com/AberystwythBeachBuddies/?fref=ts

Cyflwyniad o wastraff casglwyd o'r traeth
Cyflwyniad o wastraff casglwyd o'r traeth