Aberystwyth Council

Rheoli plâu a chwyn

Rheoli plâu

Nid oes gan y Cyngor cyfrifoldeb i reoli plau fel llygod fawr mewn cartrefi a gerddi. Yn ol y Deddf Atal Difrod gan Plau, mae gan bob dirfeddiannwr cyfrifoldeb gyfreithiol i gadw eu tir rhag llygod a llygod fawr.

Mae'r Wefan Rheoli Plau Prydain yn ffynhonnell cyfoethog ar gyfer materion plau ac yn cynnwys gronfa data o sefydliadau ac unigolion a all gynorthwyo i atal amrywiaeth o blau fel nythoedd gwenynen,morgrug, llygod fawr, llygod a chwilod duon.

Rheoli chwyn

Yn anffodus, mae llawer o chwyn sydd ddim yn brodorol ar draws Gymru. Yn y mwyafrif o achosion, mae gan y tirfeddianwyr cyfrifoldeb ac nad yw rheoli eang yn gyfrifoldeb i unrhyw sefydliad statudol. Gall Cyfoeth Naturiol Cymru ceisio rheoli chwyn ymosodol ar dir/amddiffynfeydd llifogydd maent yn berchen neu'n gynnal a chadw.