Aberystwyth Council

Blodau, Parcau a Gerddi

A Display of Flowers in Aberystwyth
Arddangosfa Blodau yn Aberystwyth

Mae gan Aberystwyth llawer o erddi prydferth a mannau agored o harddwch naturiol a diddordeb hanesyddol. Mae Aberystwyth yn falch iawn o'i arddangosfeydd blodau ac yn cystadlu mewn cystadlaethau genedlaethol.

Plas Crug

Plas Crug Park Entrance from the Town Centre
Mynedfa'r Parc o Ganol y Dref

Mae Coedlan Plas Crug yn rhedeg o gyffuniau canol y dref hyd at Ysgol Plas Crug a Chlwb Rygbi Aberystwyth. Mae coed ar hyd yr ochrau.

Tirion y Castell

Flowers at Aberystwyth Castle
Blodau wrth Gastell Aberystwyth

Mae gan dirion Castell Aberystwyth llawer o feysydd blodau o gwmpas adfeilion Castell Aberystwyth a'r senotaph. Tu fewn y castell, mae cylch o gerrig a grewyd ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Drysfa Aberystwyth

Entrance to Aberystwyth Labyrinth
Mynedfa i Ddrysfa Aberystwyth

Mae drysfa Aberystwyth yn dathlu hanes o greu rhaffau ac adeiladu llongau yn y bwrddfeistref ac hefyd yn dathlu'r perthynas arbennig rhwng Aberystwyth a'n gyfeilldref Kronberg.

Y Graig Glais

Constitution Hill viewed from the Royal Pier
Y Graig Glais o'r Pier

Bu'r Graig Glais yn man agored poblogaidd ers oes Fictoria. Mae'r Graig Glais ar ochr ogleddol y dref ac mae ganddi llwybr troed gyda phontydd sydd yn croesi'r rhaffordd (rheilffordd serth iawn).