Aberystwyth Council

Gwarchodfeydd Natur Lleol

Parc Natur Penglais

Parc Natur Penglais Entrance
Mynedfa Parc Natur Penglais

Mae Parc Natur Penglais yn warchodfa natur a gynhelir gan grwp o wirfoddolwyr. Enillodd Parc Natur Penglais Gwobr y Baner Werdd am ddwy flynedd olynyddol.

Coed Geufron ar Garth Dinas

Coed Geufron Entrance
Mynedfa Coed Geufron