Aberystwyth Council

Newyddion a Chyhoeddiadau

Mae Aberystwyth wedi ennill statws "di-blastig" (dolen Saesneg). Mae tudalen Facebook gallwch chi ei ddilyn.

Rydym ni'n cefnogi Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed. Mae manylion cyswllt ar gael ar y tudalen Facebook.

Rydym ni'n cefnogi'r Cyngor Iechyd Cymuned, sy'n gweithio i wella gwasanethau clinigol. Anfonwch unrhyw atborth am eich profiadau o ddarpariaeth gwasanaethau iechyd lleol atyn nhw os gwelwch yn dda.

 

Archif

Gwyl Hen Linell Bell - 21/07 - 5/08: Rhwng 21 Gorffennaf a 5 Awst 2017, cyflwynodd Cwmni Theatr Arad Goch ŵyl gymunedol ar raddfa fawr yn Aberystwyth – GWYL HEN LINELL BELL...

Dathlu Amrywiaeth yn Aberystwyth : Mae'r Cyngor wedi cyflwyno datganiad wedi rhai o ddigwyddiadau a Brexit

Adeg Wych i Aberystwyth a'i Gefeilldrefi: Mae Aberystwyth newydd gytuno i lofnodi siartr gyfeillgarwch gydag Arklow, fel ein gefeilldref ddiweddaraf yn 2016.

Yn yr un flwyddyn dyfernir Rhyddid Bwrdeistref Aberystwyth i Monsieur Jean Guezennec o St Brieuc, ym mis Mehefin. Mae Monsieur Guezennec wedi rhoi dros 40 mlynedd o wasanaeth i'r gefeilldrefi ers i St Brieuc ddod yn efeilldref gyntaf i Aberystwyth ym 1974. Mae Cyngor Aberystwyth yn dal Siartr y Fwrdeistref a ddyfarnwyd gyntaf ym 1277 mewn ymddiriedolaeth i'r dref, a rhoddwyd y Rhyddid Anrhydeddus o'r blaen dani hi i nifer o enwogion o fri cenedlaethol.

Aberystwyth ar y Blaen: Sefydlwyd y Bwrdd ym mis Tachwedd 2016. Yn cefnogi busnesau Aberystwyth

Aberystwyth Yn Croesawu Cynnig Am Reilffyrdd : Bu Cyngor Aberystwyth yn cynnal cyfarfod gyda tua chant o bobl yn ei fynychu yn y Morlan, Aberystwyth, bron pob un o blaid ail-agor y rheilffordd o Aberystwyth i Gaerfyrddin. Ynghyd â Traws Link Cymru, roedd y Cyngor yn awyddus i glywed barnau aelodau’r cyhoedd er mwyn mesur cefnogaeth cyhoeddus i’r

Trydar gan @CyngorAber