Aberystwyth Council

Priffyrdd

Mae'r mwyafrif o faterion am briffyrdd yn gyfrifoldeb Cyngor Sir Ceredigion. Maent yn gyfrifol am ddiogelwch ffordd, cadw ffyrdd, goleuadau stryd, marciau ffordd (gan gynnwys gofynniadau am marciau melyn) ac arwyddion, mabwysiadu ffyrdd, grutio ffyrdd, clirio eira a rhew. I gysylltu a'r adran Priffyrdd, Eiddo a Gwaith, ffoniwch:
01545 572572
neu yn achos argyfwng a thu fas o oriau swyddfa, ffoniwch:
01970 625277
neu ebostiwch: Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.