Aberystwyth Council

Mae'r Wyl yn ol ym mis Awst. Bydd yn cael ei gynnal ar bromenad Traeth y Gogledd gyda Taron Egerton yn agor: -

Ar y diwrnod bydd:

 

Arddangosiadau gan gogyddion (a chyfle i flasu bwyd):

Dai Chef

Ymgynghorydd bwyd yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant

Dean Parry

Pysgotwr a chogydd lleol

Nathan Davies

Prif gogydd Gwesty'r Belle Vue

   

A hefyd

 

Cymdeithas Pysgota Eog a Brithyll Cymru

Arddangosiadau clymu plu

Hywel Morgan

Arddangosiadau taflu plu

Ffederasiwn Pysgotwyr Môr Cymru

Hyfforddiant a chystadleuaeth pysgota o'r lan

Cystadleuaeth Pysgota Crancod y Byd Aberystwyth

Ar y lanfa - abwyd ac ati gan GB Fishing

Merrymakers

Gweithdy môr-ladron a gweithgareddau i blant - am ddim

Achubwyr Bywyd Aberystwyth

Arddangosiad achub bywyd

A MWY!!

Dewch i siopa yn y stondinau bwyd a chrefftau  hyfryd:

 

Cymdeithas Pysgota Bae Ceredigion

Mecryll wedi'i ddal yn lleol mewn bynen. Acwariwm symudol gydag arddangosiad o rywogaethau morol lleol

Len & Mandy Walters

Pysgod cregyn wedi'u gwisgo a'u paratoi'n ffres, ½ cimwch, saladau cranc, pâst cranc a mwy

Gwesty Cymru

Cacennau cranc, wrapiau cimwch ac ati

Narna's Chocolates

Cacennau siocled Belgaidd, cacen gyffug gnau menyn, sleisiau caramel hallt, brownis ac ati

Merlin Cheeses

Cawsiau Cheddar Merlin

Good & Proper Brownies

Nwyddau siocled wedi'u pobi, brownis, pastai wpî ac ati

The Hedgerose

Byrgyrs, byns selsig a rholiau bacwn o gig maes arobryn wedi'i goginio

Harmony Herd

Porc, bacwn a selsig o gig maes arobryn wedi'i groesi â baedd gwyllt. Byrgyrs a pheli cig wedi'u coginio

Celtic Country Wine

Gwinoedd Ffrwythau, Gwirodydd Ffrwythau, Cyffeithiau Cartref

Mr Nice Pie

Pasteiod cartref mawr, maethlon

Fferm Blaencamel

Llysiau, saladau, ffrwythau meddal a pherlysiau wedi'u tyfu'n organig

Casa Del Cymru

Pasta a rafioli cartref

Cothi Valley Goats

Caws gafr arobryn

Grŵp Cynhyrchwyr Organig Clettwr

Llysiau, ffrwythau, cyffeithiau, wyau a mwy

Mrs Pook's kitchen

Cyffeithiau cartref (Gwobr Gwir Flas)

Celtic Treasure

Gemwaith llaw aur ac arian

Driftwood Designs

Paentiadau broc môr a darnau gludwaith ar bapur a chynfas

Eleanors Attic

Bagiau anarferol

Caws Teifi Cheese / Danhile Distillery

Caws cartref/gwirodydd organig

Stormrider Aberystwyth

Syrffio, Sglefrio a Chwaraeon Eira

Mary Green Driftwood Crafts

Crefftau Broc Môr

   

A HEFYD

Canolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru

Heddlu Dyfed Powys

Chwaraeon Dŵr Bae Ceredigion

Prifysgol Aberystwyth

Ambiwlans San Ioan

Fforwm Penparcau

Grŵp Gweithredu Lleol y Pysgodfeydd a Grŵp Gweithredu Lleol y Cynllun Datblygu Lleol