Aberystwyth Council

Carnifal Tref Aberystwyth

Sadwrn, 23 Gorffennaf 2016
10yb -11.45yh
Promenâd Newydd uwchben Harbwr Aberystwyth
RHODD A AWGRYMIR £1.00

Gwybodaeth yr yrymdaith

Mae fflotiau a cherbydau i gyd i ymgynnull i lawr yr harbwr erbyn 12.30yp.
Bydd yr orymdaith yn gadael am 2.00yp.
Bydd grwpiau cerdded a'r band gorymdeithio i lawr ar y Promenâd Newydd ger y harbwr. Bydd beirniadu'r holl ymgeiswyr yn dechrau am 12.30yp.
Bydd yr holl wobrau yn cael eu dyfarnu ar y llwyfan i lawr yr harbwr rhwng 3.00 a 4.00yp. Yn anffodus, ni fydd unrhyw anifeiliaid yn cael eu caniatáu i ymuno â'r orymdaith.
Yr amseroedd uchod yn cael eu rhoi fel amcan yn unig. Mae'r pwyllgor yn cadw'r hawl i newid manylion y rhaglen heb rybudd ymlaen llaw.

Amserlen

10:00yb - 14:00yp
Amrywiaeth o adloniant byw drwy gydol y rhaglen bore, a'r cam ac o amgylch promenâd y De.  Dechreuir yr adloniant gyda'r nos am 5yh 

Atyniadau 

  • Stondinau crefft a rhoddion lleol
  • Gwyl Fwyd
  • Teganau gwynt
  • Reidiau ffair
  • Peintio wynebau
  • A llawer, llawer mwy