Aberystwyth Council

Bydd Seremoni Urddo’r Maer yn cael ei gynnal yn

Y MORLAN, Morfa Mawr, Aberstwyth,
ar nos Wener, y 15fed o Fai 2015, am 6.30yh

Bydd gwahoddiad i'r cyhoedd hefyd ymuno ym Mhared y Maer 

am 10.15am bore Sul, 24ain o Fai 2015.

Fe’ch gwahoddir hefyd i Wasanaeth y Maer ar

ddydd Sul, y 24ain o Fai 2015, am 11.00yb

yng Nghapel Seion, Stryd y Popty, Aberystwyth