Aberystwyth Council

Ar ran Cyngor Tref Aberystwyth, hoffwn ddiolch i’r holl wirfoddolwyr a cefnogwyr a gyfranodd at lwyddiant Diowrnod Dathlu Tref Wych 2015 ar y 4ydd o Fai 2015. Hoffwn hefyd ddiolch I’r holl dirgolion ac ymwelwyr a fynychodd gan sicrhau llwyddiant y diwrnod.

Roedd Stryd y Popty yn llawn bwrlwm o stondinau ac adloniant yn cael ei ddarpu o 10 y bore tan 4 y prynhawn. Hoffwn hefyd ddiolch I’r holl ddiddanwyr oedd yn rhoi eu gwasanaethau am ddim.

Gobeithio fod pawb wedi mwynhau a bod hyn yn cadarnhau pam fod Aberystwyth yn cael eu hystyried yn Dref Wych.

Gyda diolch

Cyng Endaf Edwards- Maer Aberystwyth.