Aberystwyth Council

Cais am gyllid cychwynnol ar gyfer y Cynllun Adfywio Kronberg Parc yn llwyddiannus.

Mae cais cyllid cychwynnol i'r Loteri Fawr ar gyfer Cynllun Adfywio Parc Kronberg wedi cael ei gymeradwyo, a Chyngor Tref Aberystwyth yn awr yn cael ei wahodd i gyflwyno cais terfynol.

Bydd y Cynllun Adfywio Parc Kronberg drawsnewid yr ardal parc sglefrio presennol a amgylchynol o dir gwastraff yn ardal gymunedol sy'n cynnwys ardal skateable, llwybrau cerdded, llwybrau beicio, seddi cymunedol a chynefinoedd bywyd gwyllt.

Dyfarnodd y Loteri Fawr Grant Datblygu Cyfalaf i Gyngor Tref Aberystwyth Mai 2013, a oedd yn cyfrannu tuag at gostau cynllunio a dylunio. Erbyn hyn mae gan caniatâd cynllunio llawn ar gyfer dylunio arloesol a gafodd ei gyflawni drwy ymgynghoriad cymunedol eang y prosiect. Bydd peth ymgynghoriad pellach yn cael ei wneud cyn i'r cais terfynol yn cael ei gyflwyno; os ydych yn dymuno i rannu eich barn am y prosiect cysylltwch lenwi'r arolwg digidol yn www.smartsurvey.co.uk/s/ParcKronberg/

Os bydd yn llwyddiannus gallai'r parc gael ei adeiladu erbyn diwedd 2016.