Aberystwyth Council

Derbyniodd Cyngor Tref Aberystwyth gadarnhad gan y Gronfa Loteri Fawr Cymru fod eu cais am arian grant i ddatblygu'r parc sglefrio Kronberg yn llwyddiannus.  Mae hwn gynllun parc unigryw ar gyfer sglefrio i’r gymuned ar gyfer pob oedran.

Dywedodd y Cynghorydd Mererid Jones, sydd wedi bod yn allweddol wrth ddatblygu'r cais: “Bydd y grant y Gronfa Loteri Fawr o £439,039 yn cael ei wario ar ddatblygu parc sy'n cynnig rhywbeth i bawb, ac ar gyfer pob maes o Aberystwyth - yn cael eu lleoli yn ganolog i'r dref, Penparcau, Llanbadarn a Trefechan”.

Aeth yn ei blaen: “Bydd hwn yn welliannau mawr i gyflwr y parc sglefrio gyda celf ond bydd hefyd yn cynnwys ardal chwarae i blant ifanc, llwybrau troed, seddau a mannau picnic ar gyfer pob oedran mewn ardal estynedig tuag at orsaf yr heddlu a thu hwnt i'r parc sglefrio presennol. Bydd y cynefin naturiol yn cael ei wella gyda choed eu plannu gyda golygfeydd dros yr afon Rheidol. Bydd yn fan amwynder hyfryd ac yn gwella'r fynedfa i Aberystwyth o’r dwyrain”.

Ychwanegodd y Maer Cyngor Tref Aberystwyth, y Cynghorydd Brendan Somers: “Mae'r Cyngor wedi aros yn eiddgar ac yn amyneddgar am newyddion da gan y Gronfa Loteri Fawr ac rwyf wrth fy modd gyda'r canlyniad yma. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda phartneriaid er mwyn darparu cyfleuster gwych i Aberystwyth.”

Y nod yw dechrau’r gwaith ar ddatblygu'r parc newydd ym mis Ionawr i'w gwblhau erbyn yr haf nesaf.