Aberystwyth Council

ARCHIF SWYDDI GWAG

 

Llysgennad Parc Kronberg

(Ariannwyd gan y Loteri Fawr)

Cyngor Tref ABERYSTWYTH Town Council

  

 

I hyrwyddo defnydd o’r parc ac i gofnodi’r effaith ar y gymuned

 

Rhan amser: 18.5 awr yr wythnos

Tymor penodol: 6 mis

Cyflog pro rata: £19,240

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

  1. 12.2017

Dylid Gyrru CV a Llythyr Eglurhaol i:  Aberystwyth Town Council, 11 Baker Street, Aberystwyth SY23 2BJ cyn 5yh Gwener 1af o Ragfyr 2017

Lawrlwythwch y Disgrifiad Swydd yma.  

This is a post where candidates need to be able to speak Welsh