Aberystwyth Council

Dros y misoedd diwethaf mae’r Cyngor Tref wedi bod yn gwrando ar yr hyn sydd gan bobl leol i’w ddweud am un o fannau gwyrdd poblogaidd Aberystwyth - Parc Ffordd y Gogledd. 

 

Mae holiaduron a gweithdy wedi rhoi syniad inni o'r hyn y mae pobl ei eisiau. Roedd yr adborth yn glir ar rai elfennau ac o ganlyniad, tynnwyd y ddrysfa a'r ffens wifren i greu man mwy agored.  Ond cam cyntaf yw hwn ac, yn ogystal â mwy o blannu coed a gwrychoedd, mae'r Cyngor Tref eisiau cadarnhau’r safbwyntiau a gyflwynwyd gan y gymuned hyd yn hyn. Felly rydym yn gofyn yn garedig i chi gwblhau yr holiadur cryno yma.

 

Lawrlwythwch Holiadur (Dogfen Word .docx)

Lawrlwythwch Holiadur (Dogfen Fformat Agored  .odt)

 

Dychwelwch erbyn:  1.2.2020

 

Y Cyngor Tref , 11 Stryd y Popty, SY23 2BJ

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.     01970 624761     www.aberystwyth.gov.uk