Aberystwyth Council

Cyngor

Cartoon Illustration of Aberystwyth Town Hall

Mae Aberystwyth yn gorff stadudol wedi eu hethol, cyngor lleol sydd gydag ymrwymiad yn unig i dref a chymuned Aberystwyth. Mae'r cyngor yn cynnig nifer o wasanaethau yn y dref ac yn cyfrannu yn ariannol i wasanaethau a ddarparir gan gyrff stadudol a sefydliadau eraill. Mae'r cyngor yn gweithredu strwythur pwyllgor i drefnu ei ddyletswyddi a threfn llywodraethol yn well. Mae manylion am y pwyllgorau hyn fel eu haelodaeth a'u swyddogaethau ar gael.

Cyfansoddiad Aelodaeth

Yn bresennol, mae gan Blaid Cymru y mwyafrif. Mae ymddatodiad yr aelodaeth fel y canlyn:

  • 13 - Plaid Cymru
  • 3 - Democratiaid Rhyddfrydol
  • 2 - Y Blaid Lafur
  • 1 - Annibynnol

Maer Aberystwyth

Y Cynghorydd Kerry Ferguson yw maer cyfredol Aberystwyth, a benodwyd ym mis Mai 2023 ac a fydd yn faer tan fis Mai 2024. Y Dirprwy Faer yn 2023-24 yw'r Cynghorydd Maldwyn Pryce.