Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (o bell)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (remote)

 

  1. 9.2021

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd 1-5)

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd 6-7)

Cyng. Mari Turner

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Alun Williams

Cyng. Jeff Smith

 

Yn mynychu

Cyng. Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair 1-5)

Cllr. Talat Chaudhri (Chair 6-7)

Cllr. Mari Turner

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Alun Williams

Cllr. Jeff Smith

 

In attendance

Cllr. Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mark Strong

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies

 

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mark Strong

Cllr. Alex Mangold

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

Declarations of interest:  None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

Personal references: None

 

 

5

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

 

Enwebwyd y Cynghorydd Talat Chaudhri gan y Cynghorydd Jeff Smith ac fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Mari Turner. Ni chafwyd unrhyw enwebiadau eraill ac fe’i etholwyd yn briodol.

 

Diolchwyd i'r Cynghorydd Charlie Kingsbury am ei waith rhagorol fel Cadeirydd.

Elect Chair of the Finance and Establishments Committee

 

Cllr Talat Chaudhri was nominated by Cllr Jeff Smith and seconded by Cllr Mari Turner.  There were no other nominations and he was duly elected .

 

Cllr Charlie Kingsbury was thanked for his excellent work as Chair.

 

 

6

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

 

Enwebwyd y Cynghorydd Jeff Smith gan y Cynghorydd Mari Turner ac fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Charlie Kingsbury. Ni chafwyd unrhyw enwebiadau eraill ac fe'i etholwyd yn briodol.

Elect Vice-Chair of the Finance and Establishments Committee

 

Cllr Jeff Smith was nominated by Cllr Mari Turner and seconded by Cllr Charlie Kingsbury.  There were no other nominations and he was duly elected.

 

 

7

Gohebiaeth

 

Dim

Correspondence

 

None