Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (Hybrid)

Minutes of the Planning Committee (Hybrid)

 

 1. 12.2022

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Mair Benjamin

 

Yn mynychu:

 

 • Alun Williams
 • Connor Edwards
 • Gweneira Raw-Rees (Clerc)
 • Steve Williams (Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau)
 • Wendy Hughes (Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau)

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Mair Benjamin

 

In attendance:

 

 • Alun Williams
 • Connor Edwards
 • Gweneira Raw-Rees (Clerk)
 • Steve Williams (Facilities & Assets Manager)
 • Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Sienna Lewis

 

Apologies:

 

Cllr. Sienna Lewis

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

Declaration of interest:

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A220897 Y Ceffyl Gwyn

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Mae’r Cyngor Tref yn croeswu’r adnewyddiad sympathetig o’r adeilad rhestredig hwn a chadw’r nodweddion gwreiddiol.

A220897 White Horse

 

The Town Council has NO OBJECTION and welcomes the sympathetic refurbishment of this listed building and the retention of original features.

 

 

6

Gohebiaeth:  

 

Dim

Correspondence:  

 

None