Aberystwyth Council

Maer Aberystwyth

Y Cynghorydd Kerry Ferguson yw maer cyfredol Aberystwyth, a benodwyd ym mis Mai 2023 ac a fydd yn faer tan fis Mai 2024. Y Dirprwy Faer yn 2023-24 yw'r Cynghorydd Maldwyn Pryce.

Swydd Maer Aberystwyth

Mae swydd Anrhydeddus Faer Aberystwyth yn ganrifoedd lawer oed. Mae rhestr o gyn-feiri Aberystwyth ar gael.

Arfbais swyddogol y Bwrdeistref