Aberystwyth Council

Maer Aberystwyth

Y Cynghorydd Talat Chaudhri yw maer cyfredol Aberystwyth, a benodwyd ym mis Mai 2018 ac a fydd yn faer tan fis Mai 2019. Y Dirprwy Faer yn 2018-19 yw'r Cynghorydd Mari Turner.

Am Talat Chaudhri, Maer 2018-19

Maer, Dr Talat Chaudhri
Maer, Dr Talat Chaudhri, Wicipedia

Mae Talat Chaudhri yn ieithydd mai ei brif faes ymchwil yw ieitheg yr ieithoedd Celtaidd Brythonaidd. Daeth ef i Aberystwyth ym 1998 i astudio am ei MC yn y Gymraeg a llenyddiaeth Gymraeg ac yna cwblhaodd ddoethuriaeth yn ieitheg yr iaith Gernyweg yn 2007. Pwnjabi Prydeinig yw ef. Mae wedi dysgu Cymraeg a Llydaweg i oedolion ac mae ef bellach yn gweithio mewn technoleg ac yn y gwyddorau gwybodaeth. Mae e'n ymrwymedig i hyrwyddo amrywiaeth ac wedi gweithio drwy gydol ei fywyd yn erbyn rhagfarn a chamwahaniaethu o bob math. Carolyn Hodges yw'r Faeres. Mae hi'n olygydd sy'n gweithio i'r wasg Gymraeg Y Lolfa.

Elusennau'r Maer

Dwy elusen y maer eleni yw Aberaid a Mind Aberystwyth. Mae Aberaid yn gweithio yn ddiflino i roi cymorth i deuluoedd o rhyfel Syria. Aberystwyth oedd y dref gyntaf ym Mhrydain a Gogledd Iwerddon i groesawu ffoaduriaid. Mae Mind Aberystwyth yn gweithio i helpu pobl â chanddyn nhw afiechyd meddwl, problem gynyddol y byddai'r maer yn hoffi tynnu'r stigma cymdeithasol ohono a darparu cefnogaeth i'r rhai sy'n dioddef ohono.

Swydd Maer Aberystwyth

Mae swydd Anrhydeddus Faer Aberystwyth yn ganrifoedd lawer oed. Mae rhestr o gyn-feiri Aberystwyth ar gael.

Arfbais swyddogol y Bwrdeistref