Aberystwyth Council

Maer Aberystwyth

Y Cynghorydd Mari Turner yw maer cyfredol Aberystwyth, a benodwyd ym mis Mai 2019 ac a fydd yn faer tan fis Mai 2020. Y Dirprwy Faer yn 2019-20 yw'r Cynghorydd Charlie Kingsbury.

Swydd Maer Aberystwyth

Mae swydd Anrhydeddus Faer Aberystwyth yn ganrifoedd lawer oed. Mae rhestr o gyn-feiri Aberystwyth ar gael.

Arfbais swyddogol y Bwrdeistref