Aberystwyth Council

Pwyllgorau

Mae gan y Cyngor dri phwyllgor sydd yn cwrdd unwaith bob mis yn Siambr y Cyngor yn 11 Stryd y Popty. Dechreuir pob cyfarfod am 6:30yh. Maent yn gwrdd fel a ganlyn:

 • Nos Lun gyntaf y mis - Rheolaeth Gyffredinol
 • Ail nos Lun y mis - Cynllunio
 • Trydydd nos Lun y mis - Cyllid a Sefydliad

Cynllunio

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:

 • David Lees (Cadeirydd)
 • Vacant (Dirprwy Gadeirydd)
 • Mair Benjamin
 • Talat Chaudhri
 • Steve Davies
 • Sue Jones-Davies
 • Lucy Huws
 • Charle Kingsbury (Ex-officio)
 • Mari Turner (Ex-officio)
 • Claudine Young

Rheolaeth Gyffredinol

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:

 • Talat Chaudhri (Cadeirydd)
 • Brenda Haines (Dirprwy Gadeirydd)
 • Lucy Huws
 • Charlie Kingsbury (Ex-officio)
 • Mair Benjamin
 • Steve Davies
 • Sue Jones-Davies
 • Dylan Lewis
 • Alex Mangold
 • Mark Strong
 • Mari Turner (Ex-officio)
 • Claudine Young

Cyllid a Sefydlu

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:

 • Charlie Kingsbury (Cadeirydd, Ex-officio)
 • Dylan Lewis (Dirprwy Gadeirydd)
 • Talat Chaudhri (Ex-officio)
 • Steve Davies
 • Endaf Edwards
 • Brenda Haines
 • David Lees
 • Mark Strong
 • Mari Turner (Ex-officio)
 • Alun Williams