Aberystwyth Council

ARBEDWN
Wasanaethau Iechyd
YSBYTY BRONGLAIS!

Roedd y Cyngor yn cynnal cyfarfod cyhoeddus y tu mewn i'r brif-neuadd yn Ysgol Cyfun Penweddig.  Dechreuwyd y cyfarfod am 7yh, y ddydd Gwener mis Medi ar y 12fed.  Y prif pwynt o'r cyfarfod hwn oedd casglu barnau a syniadau pobl ynglyn ag Ysbyty Bronglais.

Bydd y cofnodion ar gael yma pan fyddant yn barod.