Aberystwyth Council

Llyfrgelloedd

Mae sawl llyfrgell yn Aberystwyth a ddarperir gan sefydliadau gwahanol. Mae'r Canolfan Alun R. Edwards, a leolir yn Hen Neuadd y Dref, yn llyfrgell benthyca a ddarperir gan y Cyngor Sir. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn llyfrgell hawlfraint y deyrnas unedig ac fe'i noddir gan Lywodraeth Cymru. Darperir Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol gan Brifysgol Aberystwyth ac fe'u lleolir ar gampws Penglais, yn ogystal a Llyfrgell Thomas Parry a leolir ar gampws Llanbadarn.

Canolfan Alun R. Edwards

The Alun R. Edwards Centre is located in the old town hall
Hen Neuadd y Dref

Dyma llyfrgell gyhoeddus a ddarperir gan y Cyngor Sir, a, gan ymaelodi, mae gan preswylwyr Ceredigion yr hawl i fenthyg llyfrau. Mae'r Canolfan Alun R. Edwards hefyd yn gartref i archifau Sir Ceredigion. Trodd yr adeilad, ag ail-adeiladwyd ym 1957 yn dilyn tan difrifol, o gartref y Cyngor Tref a swyddfeydd y Cyngor Sir i lyfrgell newydd sbon yn 2012.

Llyfgell Genedlaethol Cymru

The National Library of Wales
Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sefydlwyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru ym 1907, fel unig llyfrgell hawlfraint yng Nghymru. Mae'r llyfrgell yn gartref i filiynau o lyfrau, yn ogystal a gasgliadau amrywiol o ddogfenni, llythyrau, lluniau a chofnodion o bob agwedd o hanes Cymru. Ymysg eraill, mae'r llyfrgell yn gartref i Lyfr Ddu Caerfyrddin, Llyfr Taliesin, y llyfr gyntaf i gael ei hargraffu yn Gymraeg, a'r cyfieithiad gyntaf o'r Beibl. Ar sail unigrywiaeth y deunyddau, ni ellid benthyg deunyddau o'r llyfrgell.

Llyfrgell Hugh Owen

Outside the ground floor of the Hugh Owen library
Ymyl prif fynedfa Llyfrgell Hugh Owen

Llyfrgell Hugh Owen yw prif llyfrgell Prifysgol Abeystwyth, gyda amrywiaeth eang o lyfrau ar amryw bwnc.

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol

The Physical Sciences Library
Prif Fynedfa yr Adeilad Gwyddorau Ffisegol

Mae Llyfrgel y Gwyddorau Ffisegol yn gartref i gasgliadau y Prifysgol ar fathemateg, ffiseg a chyfrifiadureg. Mae gan y llyfrgell golygfeydd panoramig ar draws Bae Ceredigion. Mae'r adeilad y Gwyddorau Ffisegol hefyd yn gartref i'r gasgliad Scott-Blair o lyfrau am ddynameg hylifoedd.

Llyfrgell Thomas Parry

The main entrance to Thomas Parry library
Prif fynedfa
Mae'r Llyfrgell Thomas Parry yn gartref i'r casgliadau llyfrgellyddiaeth y Prifysgol.